HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelserne hos Communication Social Media Livestreaming, CSLive, er som beskrevet i det følgende og omhandler generelt alt arbejde med hjemmesider og Kommunikation, Sociale medier, Live Streaming oprettelse, og vedligeholdelse af hjemmesider, Sociale medier og tekster til disse. Hjemmesider lavet af Communication Social Media Livestreaming, bliver hovedsagligt oprettet i Word Press.

Ved alle opgaver, aftales der en pris med udgangspunkt i den vejledende prisliste. Ved aftalens indgåelse faktureres 50% af den aftalte pris, resten ved projektets afslutning. Strækker opgaven sig udover én måned afregnes en aftalt del, hver måned til udbetaling senest den sidste bankdag i måneden. Løbende betaling kan også aftales. Inden arbejdet påbegyndes, skal kunden have oprettet sit domæne på et web hotel, så det er klar til brug. Communication Social Media Livestreaming, kan også gøre dette, men det kræver forudbetaling af udgifter til oprettelsen samt fakturering af minimum 2 timer af 750,00kr +moms.


Opstår der behov undervejs, for tillægsprogrammer, plug-ins og andet software, der kræver betaling, henvender Communication Social Media Livestreaming, sig til kunden inden, der købes ind. Godkender kunden købet, faktureres det med det samme, hvis betalingen overstiger 200,00 kr +moms, tillagt et håndteringsgebyr på 10% af købets pris i danske kroner. Alternativt kan kunden betale det nødvendige med det samme via kreditkort uden procenttillæg.

Ved time betaling og betaling ved ad hoc opgaver, opkræves der 750,00kr +moms som minimum. Herefter afregnes der, for hvert påbegyndt 15. minut, hvor timeprisen udgør 275,00kr + moms.


Ved oprettelse af månedligt abonnement, med løbende betaling opkræves betalingen den 1. i hver måned i minimum 6 måneder, udsendes der månedsfaktura, den 20. i hver måned, med forfaldsdato den sidste bankdag i måneden. Abonnementet kan opsiges med et varsel på løbende måned +30 dage. Ved års betaling af abonnement betales der forud, og abonnementet kan opsiges med et varsel på løbende måned +30 dage, før års abonnementet udløber.


Ved manglende betaling stoppes arbejdet med øjeblikkelig virkning, indtil hele det skyldige beløb er betalt. Så snart beløbet er betalt genoptages arbejdet med projektet med det samme. På første faktura efter genoptagelsen, opkræves et genoptagelsesgebyr på 1000,00kr, til dækning af tabt tid og fortjeneste i forbindelse med stoppet i arbejdet.


Aftale og abonnementsophør, skal meddeles skriftligt med 30 dages varsel til en måneds udgang. Ved aftaleophør tilhører alt udarbejdet materiale kunden, og der aftales en overdragelse/slutafregning alt efter opgavens omfang, samt hjælp til flytning til, hvem kunden ønsker, eller lukker projektet ned efter gældende regler og aftaler med DK Hostmaster & Domæneudbyderen. Jeg lukker ikke af for noget, hvis kunden har overholdt sine forpligtigelser og har betalt, hvad han skylder. Når sidste faktura er afregnet, har kunden 100% råderet over mit arbejde og får udleveret alle nødvendige koder, der gør det muligt at fortsætte selv eller for andre, hvor jeg slap.

VIGTIGT!


Kunden bærer det fulde ansvar for, at det materiale, som kunden leverer, eksempelvis billeder, musik, videoer, logoer og lignende, ikke krænker tredjemands rettigheder og copyright lovgivningen. Kunden accepterer at holde Communication Social Media Livestreaming, CSLive & fixit4seniors DK, skadesløse i enhver sammenhæng, situation og problem, der kan opstå som følge af manglende rettigheder til det af kunden leverede materiale.

Logo for vores hjemmeside www.fixit4seniors.dk

Fixit4seniors, er det nye tilbud til dig, der har brug for en livline til dit IT udstyr. Tegn abonnement eller medlemskab hos os, og få hjælp når du har brug for det. Vi besvarer kun dumme spørgsmål – altså kan alle være med og er velkommen her. Vi hjælper alle, og du behøver ikke være over 50 år

Ejnar Riis Hansen

Jeg er medlem hos Seniorerhverv i Fredericia, og her opdaterer og vedligeholder den lokale hjemmeside: www.seniorerhverv.org/fredericia

Jeg laver også opgaver indenfor dette hos Seniorerhverv Danmark.

Ejnar Riis Hansen

Hos CSLive kan vi hjælpe dig indenfor områderne kommunikation, Sociale Medier, Live streaming, Podcast, Hjemmesider i WordPress, skrivning af tekster, videoklip til hjemmesider/SoMe, opgaver som Webredaktør/Webmedarbejder, arbejde med webshop, vedligeholde hjemmesider o.m.a. Vi kan kun anbefale at prøve os af.

Ejnar Riis Hansen

tail